Założenia projektu

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów zrealizował w latach 2017-2020 ogólnopolski projekt pt.: „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych” nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016.

Wartość projektu wyniosła: 1 268 840,79 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 044 123,00 zł

Głównym celem projektu BocianiMy w Lasach było:

Zestawienie obszarów OSOP Natura 2000 biorących udział w projekcie:

Zestawienie Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz nadleśnictw biorących udział w projekcie:

  LKP Puszcza Knyszyńska

 • Nadleśnictwo Dojlidy
 • Nadleśnictwo Supraśl
 • Nadleśnictwo Krynki
 • Nadleśnictwo Czarna Białostocka
  LKP Puszcza Białowieska

 • Nadleśnictwo Browsk
 • Nadleśnictwo Białowieża
 • Nadleśnictwo Hajnówka
  LKP Lasy Mazurskie

 • Nadleśnictwo Strzałowo
 • Nadleśnictwo Spychowo
 • Nadleśnictwo Mrągowo
 • Nadleśnictwo Pisz
 • Nadleśnictwo Maskulińskie
  LKP Lasy Olsztyńskie

 • Nadleśnictwo Olsztyn
 • Nadleśnictwo Kudypy
  LKP Puszcze Szczecińskie

 • Nadleśnictwo Kliniska
 • Nadleśnictwo Gryfino
 • Nadleśnictwo Trzebież
  LKP Bory Tucholskie

 • Nadleśnictwo Tuchola
 • Nadleśnictwo Osie
 • Nadleśnictwo Dąbrowa
 • Nadleśnictwo Woziwoda
 • Nadleśnictwo Trzebciny
  LKP Puszcza Notecka

 • Nadleśnictwo Potrzebowice
 • Nadleśnictwo Wronki
 • Nadleśnictwo Krucz
 • Nadleśnictwo Sieraków
 • Nadleśnictwo Oborniki
 • Nadleśnictwo Karwin
 • Nadleśnictwo Międzychód
  LKP Lasy Doliny Baryczy

 • Nadleśnictwo Milicz
 • Nadleśnictwo Żmigród
  LKP Lasy Rychtalskie

 • Nadleśnictwo Antonin
  LKP Lasy Spalsko-Rogowskie

 • Nadleśnictwo Spała
  LKP Puszcza Kozienicka

 • Nadleśnictwo Kozienice
 • Nadleśnictwo Zwoleń
  LKP Lasy Janowskie

 • Nadleśnictwo Janów Lubelski
  LKP Lasy Beskidu Sądeckiego

 • Nadleśnictwo Piwniczna
 • Nadleśnictwo Nawojowa
 • Nadleśnictwo Krynica
  LKP Puszcza Niepołomicka

 • Nadleśnictwo Niepołomice
  LKP Lasy Birczańskie

 • Nadleśnictwo Bircza
  LKP Lasy Bieszczadzkie

 • Nadleśnictwo Baligród
 • Nadleśnictwo Cisna
 • Nadleśnictwo Lutowiska
 • Nadleśnictwo Stuposiany
 • Nadleśnictwo Zamrzenica
 • Nadleśnictwo Rajgród
Szczegółowa mapa terenowego zasięgu projektu dostępna jest również jako plik PDF.

Gatunek objęty projektem:

Projekt dotyczył ochrony gatunku bociana czarnego Ciconia nigra. Obszar Polski jest położony w centrum zasięgu geograficznego występowania tego gatunku w Europie, stanowi blisko 25% jego populacji w granicach Unii Europejskiej (EIONET 2014), co nakłada na nas dużą odpowiedzialność za zachowanie trwałości zarówno tego gatunku ptaka brodzącego jak i jego wilgotnych siedlisk.
Pośrednio z efektów projektu korzystają również inne gatunki, np. używające do swoich lęgów gniazd bociana czarnego- puchacz i orlik krzykliwy. Bocian czarny jest uważany za gatunek parasolowy (umbrella species), czyli taki, którego ochrona jest korzystna dla wielu innych współwystępujących gatunków i ich siedlisk

Zaplanowane działania ochronne:

Zaplanowane działania badawcze:

Zaplanowane działania edukacyjne:
Przeprowadzono także zintegrowane działania edukacyjne poszerzające wiedzę o gatunku i siedliskach mokradłowych, promujące potrzebę ich ochrony:

Zakres przeprowadzonych działań:
Działania projektowe prowadzono na terenie 47 nadleśnictw, 17 Leśnych Kompleksów Promocyjnych i pokrywających się z nimi powierzchniowo, w części lub w całości 21 OSOP Natura 2000.

Zaplanowany efekt ekologiczny:
Poprawa jakości zarządzania i zachowanie właściwego stanu siedlisk lęgowych i żerowisk bociana czarnego na obszarze 17 LKP oraz 21 OSOP Natura 2000 oraz w efekcie także skuteczniejsze zarządzanie (i ochrona) gatunkiem na terenie całego kraju, także na obszarach innych nadleśnictw nie będących ani w strukturach LKP, ani w obrębie obszarów Natura 2000. Zaktulizowano oraz opracowano 75 projektów stref ochronnych wokół gniazd bociana czarnego.

Zrealizowane działania ochronne:

Zrealizowane działania badawcze:

Zrealizowane działania edukacyjne:

Przeprowadzono zintegrowane działania edukacyjne poszerzające wiedzę o gatunku i siedliskach mokradłowych, promujące potrzebę ich ochrony (Wszystkie prace wykonane w ramach tego zadania wpłynęły na wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat dobrych praktyk ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych także wśród osób niezwiązanych zawodowo z Lasami Państwowymi, tj. przyrodników, edukatorów edukacji ekologicznej, nauczycieli, dzieci i młodzieży. W Warsztatach wzięło udział ponad 400 osób. Pakiety edukacyjne trafiły wybiórczo do wszystkich województw w kraju. Dni bociana czarnego przeprowadzono w mediach społecznościowych oraz zaktywizowano dzieci i młodzież za pomocą konkursu. Mapa lotów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród około 36 tysięcy osób z kraju i z zagranicy. Strona internetowa na bieżąco aktualizowana oraz profil na Facebooku zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy internautów. Dzięki temu zwrócono powszechnie uwagę na potrzebę ochrony bociana czarnego i zwiększono wiedzę na temat jego biologii):

Obszar terenowy przeprowadzonych działań:

Działania projektowe zostały przeprowadzone na terenie 47 nadleśnictw, 18 Leśnych Kompleksów Promocyjnych i pokrywających się z nimi powierzchniowo, w części lub w całości, 21 OSOP Natura 2000.

Mapa zasięgu projektu BocianiMy